KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
886
0
/gdpr/
076660069

Zahrada zrcadel: známe vítěze soutěže na sad Svobody

Ukončená soutěž

Galerie
+6

Zahrada zrcadel: Známe vítěze soutěže na sad Svobody

Vítězným návrhem krajinářsko-architektonické soutěže na sad Svobody ve Zlíně se stal projekt od studia Loom on the Moon. Porota vybrala návrh, která slibuje proměnu a oživení tohoto klíčového veřejného prostoru. Návrh, inspirovaný uměleckou instalací Zlínská zrcadla, chce zachovat intimitu parku a zároveň přinést nové formy instalací, propojující umění, architekturu a mobiliář. Výstava soutěžních návrhů bude k vidění v Zlatém Jablku od 8. ledna 2024.

Soutěžní návrhy odevzdalo pět soutěžních týmů z Čech a Slovenska. Porota na zasedání, které se konalo 23. listopadu 2023, jako nejlepší ocenila návrh autorů ze studia Loom on the Moon.

Na druhém místě se umístila práce ateliéru consequence forma architects a třetí byl návrh týmu pod vedením krajinářské architektky Lucie Radilové.

„Vítězové splnili zadání s největší odvahou a zároveň s největším předpokladem proměny využívání i vnímání parku obyvateli i návštěvníky města.“

MgA. Ing. arch. Petr Janda

předseda poroty

Cílem soutěže bylo nalézt nejlepší způsob, jak oživit park a vytvořit v něm prostor pro vzájemné vztahy s okolím, zejména s dominantním zámkem. Plánovaná investice do této transformace se odhaduje na 90 milionů korun. Záměrem je zvýšit kulturní a společenský význam tohoto místa.

Situace vítězného návrhu

Návrh je originální odpovědí na otázku soudobé interpretace zámeckého parku, rozvíjí současný charakter, zachovává jeho intimitu a usměrňuje využití v okolí zámku. Navazuje a rozvíjí uměleckou instalaci Zlínská zrcadla, která byla do parku umístěna při příležitosti 700. výročí od první písemné zmínky o Zlínu a jehož je vítězný tým Loom on the Moon také autorem.

Vítězný návrh s tímto výrazným uměleckým motivem pracuje, využívá ho jako iniciaci pro další intervence a doplňuje prostor parku o další formy instalací na pomezí umění, drobné architektury a mobiliáře.

Zároveň bude třeba projekt revitalizace sadu Svobody velmi dobře koordinovat s připravovanou rekonstrukcí zlínského zámku.

„Navrhované řešení je odlišné od nedalekého parku Komenského a má navazovat na nedávno zrekonstruované tržiště Pod Kaštany. Je před námi ještě náročná cesta k realizaci, ale ve výsledku může vzniknout opravdu osobitý, využívaný a živý veřejný park.“

Ing. et Ing. Jiří Korec

primátor statutárního města Zlína

Nyní bude následovat jednání s vítězem o zapracování připomínek poroty a dopracování soutěžního návrhu. Město plánuje dokončení proměny do roku 2026. 

Vizualizace pohledů na zámek

„Město Zlín bude dělat maximum pro to, aby se naplnil potenciál vítězného návrhu, a aby se jeden z nejvýznamnějších veřejných prostorů v centru města podařilo rehabilitovat.“

Michal Čížek

náměstek primátora, radní pro dopravu a městskou zeleň

Pohled na celý Sad Svobody z ptačí perspektivy

Zveme na výstavu všech návrhů do Zlatého jablka

Ředitel Kanceláře architekta města Jindřich Nový, který byl sekretářem soutěže, účastníkům i porotě poděkoval: „Vážím si toho, že soutěže zúčastnily kvalitní týmy, gratuluji vítězům, a zvláště si cením zodpovědné práce poroty, jak její odborné části, tak zástupcům města. Nyní bude následovat jednání s vítězem o zapracování připomínek poroty a dopracování soutěžního návrhu."

„Rádi bychom také pozvali veřejnost na výstavu soutěžních návrhů, která bude v nákupním centru Zlaté jablko od 8. ledna 2024.“

Ing. arch. Jindřich Nový

ředitel Kanceláře architekta města Zlína

Vizualizace vítězného návrhu

Porota ve složení čtyř architektů a tří zástupců města

Soutěžní porotě, která vyhodnotila vítězný návrh jako originální odpověď na současné požadavky na úpravu zámeckého parku, předsedal známý architekt Petr Janda, zlínský rodák a autor oceněné revitalizace pražské náplavky.

Dalšími nezávislými členy byli architekt Pavel Řihák, krajinářští architekti Václav Babka, spoluautor parku Komenského, a Lucie Vogelová. Závislou část poroty zastupovali primátor Jiří Korec, jeho náměstek Michal ČížekZuzana Hegmonová z odboru městské zeleně.

Náhradníci byli architekti David ZajíčekRadmila Fingerová a náměstci primátora Pavel BradaVojtěch Volf.

Porotu včetně medailonků jednotlivých členů jsme představili v aktualitě Soutěž na revitalizaci Sadu Svobody: Kdy budou zveřejněny výsledky soutěže?

O soutěži

Město Zlín společně s Kanceláří architekta města Zlína v srpnu letošního roku vyhlásilo otevřenou jednofázovou krajinářsko-architektonickou soutěž na revitalizaci sadu Svobody a pokračuje tak v tradici soutěží věnujících se úpravám veřejných prostranství.

Cílem této soutěže je nalezení odpovědí na otázky, jak oživit park v samotném centru města a jak uspořádat vztahy k okolnímu prostředí a objektům, které jsou jeho součástí, v čele se zámkem se symbolickým číslem popisným 1. Úkolem je dále zvýšení jeho kulturně-společenského významu a atraktivity pro pobyt a pořádání kulturních akcí. To vše s velkým s ohledem na jeho přírodně krajinářský charakter a významnou historickou a kulturní hodnotu a s vědomím kvalit sousedního parku Komenského.

V rámci přípravných prací bylo provedeno obsáhlé dotazníkové šetření, do kterého se zapojilo 764 respondentů, z něhož vyplynulo, jak je park v současné době obyvateli vnímán. Podrobné výsledky dotazování si můžete prohlédnout v aktualitě Revitalizace Sadu Svobody — Výsledky dotazníkového šetření.

Oceněné a další návrhy

Všech pět soutěžních návrhů představujeme v detailu soutěže na stránce Krajinářsko-architektonická soutěž: Sad Svobody, Zlín.

Oceněné návrhy –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 2. místo

Účastník: CONSEQUENCE FORMA s.r.o.
Autor: Ing. arch. Martin Sládek

Oceněné návrhy –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 3. místo

Účastník: Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS.
Autoři: Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS., Ing. Barbora Kubická, Ing. Justýna Staňová

Fotografie ze zasedání soutěžní komise

Další články