KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
653
0
/gdpr/
754660069

Psí loučka u Dřevnice: Výsledky dotazníkového šetření a návrhy na zlepšení

Participace

Galerie
+16

Participace

Galerie
+16

Psí loučka u Dřevnice: Výsledky dotazníkového šetření a návrhy na zlepšení

Psí loučka, nacházející se v blízkosti centra a obklopená frekventovanou dopravou a železniční tratí, je opomíjenou plochou, kterou často navštěvují pejskaři. Dotazníkové šetření ukázalo, že i minimální úpravy, jako je umístění vhodného mobiliáře a vytvoření chodníku, by mohly tento prostor zatraktivnit.

Veřejné projednání a představení výsledné podoby studie se uskuteční 17. června 2024 v Kanceláři architekta města Zlína.

Toto místo – sevřené ze dvou stran frekventovanou dopravou a ze strany třetí železniční tratí – je nyní poměrně velkou opomíjenou plochou v blízkosti centra. Lidé si tudy často zkracují cestu, místo navštěvují pejskaři. I minimální úpravy jako je umístění vhodného mobiliáře a vytvoření chodníku tento prostor učiní atraktivnější pro venčení psů a trávení volného času.

Plocha trávníku je pravidelně sečena, nachází se zde nová výsadba stromů, trať je v některých místech odcloněna keřovým patrem. Od ulice Vodní jsou keře neprostupné a vytváří vizuální a fyzickou bariéru.

Stávající prostor slouží pouze pro venčení psů.

  „Funkční využití místa zůstává zachováno, pouze se prostor kultivuje. Posílení sociálního dohledu nad místem, zejména z ulice Dlouhá, odstranění vizuálních překážek, částečné oddělení od rušné dopravy, instalace nového mobiliáře a vytvoření relaxačních zón, stejně jako zvýšení množství zeleně a rozmanitosti rostlinných druhů, přispějí k celkovému zlepšení kvality prostoru pro obyvatele i návštěvníky."

  Kamila Kasanová

  architektka KAM Zlín

  Zveme na veřejné projednání

  Výslednou podobu studie včetně vizualizací parčíku představíme spolu s dalšími řešenými lokalitami – návsí na Cigánově, parčíkem Edvarda Beneše, veřejným prostranstvím na Sokolské a okolím zimních lázní. Srdečně vás zveme:

  • pondělí 17. června 2024 v 16:30,
  • přednáškový sál Kanceláře architekta města Zlína ve 2. patře zlínského zámku.

  Výslednou podobu studie včetně vizualizací návsi po tomto představení najdete na webu Kanceláře architekta města v sekci Projekty, konkrétně na kartě projektu Benešovo nábřeží – psí loučka.

  Výsledky participace

  Vybraná hodnocení lokality občany a uživateli:

  • Nejvíce hlasů bylo pro zachování psí loučky. Dále se často objevovaly požadavky na skate prvky, hřiště pro náctileté a parkoviště.
  • Mnoho respondentů odpovídá, že zde není vhodná žádná nová aktivita, především kvůli blízkosti cesty a kolejí.
  • Spousta respondentů hájí psí loučku, protože je jedinou v centru města.
  • Z mobiliáře nejvíce chybí koše a sedací prvky.

  Z důvodu snazší pochopitelnosti byla některá získaná data interperována grafickou formou „WorldCloud“. Jednotlivá slova nebo fráze byly užity v základním tvaru, slova podobného nebo stejného významu byla sjednocena do jediného termínu (cestička/chodník = chodník). Slova podobná s odlišným emocionálním zabarvením byla ponechána ve více tvarech (feťák/narkoman). Výrazy významově příbuzné (příroda/zeleň) byly zachovány.

  Základní informace dotazníkového šetření

  Období dotazníkového šetření: duben 2024

  Počet odpovědí: 33

  Úplné znění odpovědí všech respondentů je evidováno Kanceláří architekta města Zlína.

  Další články