KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
320
0
/gdpr/
421660069

Benešovo nábřeží –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ psí loučka

Aktuální proiekt

Galerie
+9
O projektu

Rok

2024

Aktuální proiekt

Galerie
+9

Shrnutí projektu

Plocha ohraničená Benešovým nábřežím, železniční tratí a ulicí Dlouhou je oficiální plochou vymezenou pro volný pohyb psů bez vodítka, tedy tzv. psí loučkou. V tomto trojúhelníku zeleně se v současnosti nevyskytuje žádná zpevněná stezka ani mobiliář.

Plocha trávníku je pravidelně sečena, nachází se zde nová výsadba stromů, trať je v některých místech odcloněna keřovým patrem. Od ulice Vodní jsou keře neprostupné a vytváří vizuální a fyzickou bariéru.

Toto místo – sevřené ze dvou stran frekventovanou dopravou a ze strany třetí železniční tratí – je nyní poměrně velkou opomíjenou plochou v blízkosti centra. Lidé si tudy často zkracují cestu, místo navštěvují pejskaři. I minimální úpravy jako je umístění vhodného mobiliáře a vytvoření chodníku tento prostor učiní atraktivnější pro venčení psů a trávení volného času.

Proč v KAMu řešíme právě tuto lokalitu?

Toto veřejné prostranství zařazeno do dotační 77. výzvy IROP, konkrétně programu Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí. Díky tomu nemusí město v případě úspěšné žádosti financovat celou realizaci ze svých zdrojů. 

Řešené území.

Proces revitalizace prostranství

Kroky, které budou následovat po ukončení participace s veřejností:

  • Vypracování architektonické studie,
  • veřejné projednání studie,
  • zapracování připomínek,
  • vypracování projektové dokumentace,
  • výběr dodavatele,
  • realizace stavby.

Fotografie řešeného území

Další projekty