KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
107
0
/gdpr/
107660069
O nás

O nás

Kancelář architekta města Zlína, příspěvková organizace je hlavní koncepční pracoviště Zlína v oblasti tvorby města. Naším cílem je podpora urbanistického, architektonického, sociálního rozvoje města a kultivace veřejného prostoru. Klademe důraz na zapojení veřejnosti do rozhodování a plánování města. Společně tvoříme Zlín živý, obydlený, podnikající a udržitelný.

„Zlín se může rozvíjet hned třemi směry, a to dovnitř, ven a nahoru. Vše s ohledem na specifický urbanismus a vždy jako mix funkcí. Rozvíjet by se měl udržitelně, čímž myslím především ekonomicky. “

Ing. arch. Jindřich Nový

Ředitel KAM Zlín

Činnosti Kanceláře architekta města Zlína

Koncepce

Připravujeme dokumenty a podklady pro činnost města a jeho organizačních jednotek v oblasti architektury, urbanismu, územního plánování a péče o veřejný prostor.

Vyhledáváme a iniciujeme řešení témat souvisejících s rozvojem města a kvalitou života.

Připravujeme studie, architektonické a urbanistické soutěže související s rozvojem města.

Pracujeme na kultivaci veřejného prostoru ve městě.

Komunikace

Iniciujeme a moderujeme společná jednání mezi zástupci města, městských částí, investory a architekty.

Pořádáme výstavy, odborné diskuze, prezentace a další osvětové aktivity.

Zajišťujeme prezentaci a propagaci záměrů v oblasti tvorby města.

Zapojujeme veřejnost do plánování a rozhodování při tvorbě města formou anket, besed, workshopů, procházek a společného plánování.

Posilujeme partnerství a spolupráci s vysokými školami, odborníky a veřejností.

Koordinace

Spolupracujeme na tvorbě metodických pokynů, směrnic a obecně závazných vyhlášek zajišťujících koordinovaný postup orgánů města.

Koordinujeme projekční procesy týkající se rozvoje města a veřejného prostoru.

Data o městě

Shromažďujeme, analyzujeme a zpracováváme informace a data z různých oblastí fungování města.

Vytváříme a průběžně aktualizujeme digitální zobrazení města popisující jeho stávající stav, probíhající děje a predikujeme vývoj v různých oblastech fungování města.

Kariéra

V případě zájmu o tuto pozici nám zašlete CV vedoucí kanceláře:


Mgr. Tamara Janušková

januskova@kamz.czTelefon: +420 608 498 796

Chcete se stát součástí Kanceláře architekta města Zlína?

Momentálně jsou všechny pracovní pozice obsazeny. Pokud máte zájem o nás pracovat, napište nám na e-mail januskova@kamz.cz, abychom se vám v případě nového výběrového řízení ozvali.
Nabízíme zajímavou a pestrou práci na plný i částečný úvazek v prostorech ve zlínském zámku, možnost podílet se na důležitých projektech města a spolupracovat s profesně rozmanitým týmem.

Návrh úpravy veřejného prostoru u obchodního centra a ulice Obeciny V. Na vizualizaci je dobře vidět změna trasování chodníku podél ulice Štefánikova. Původní chodník, jenž přiléhal k vozovce, je nyní přesunut do zeleně. Je navržen 2 m široký z vodopropustného betonu a mírně se vlní pod stromy.
KAM Zlín koncepčně navrhl i zklidnění souběžné ulice Štefánikova, která Obeciny a jejich kvalitu významně ovlivňuje.