KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
007
0
/gdpr/
187660069

Jak změnit okolí zimních lázní? Názory a potřeby obyvatel Zlína

Participace

Galerie
+4

Autor článku

Vít Mach
Vít
Mach

Vloženo

26.05.2024

Doba čtení

3 min

Místo konání

Zlín

Participace

Galerie
+4

Jak změnit okolí zimních lázní? Názory a potřeby obyvatel Zlína

V rámci přípravy projektu na proměnu veřejného prostoru v okolí zimních lázní jsme se ptali veřejnosti na zkušenosti a potřeby v tomto prostoru a jaké důležité funkce naopak chybí.

Řešené území zahrnuje především veřejná prostranství před budovami 25m a 50m bazénů a jejich parkově upravené okolí.

V souvislosti s přípravou studie revitalizace veřejných prostranství v okolí budov 25m a 50m bazénů byli prostřednictvím tiskových zpráv, mobilního rozhlasu, periodika samosprávného celku „Magazín Zlín“ a sociálních sítí osloveni obyvatelé Zlína, aby se do přípravy zapojili prostřednictvím tištěných a internetových dotazníků.

Tištěné dotazníky byly občanům k dispozici v infocentru města, na recepci budovy 50m bazénu Městských lázní a v kancelářích místních částí.

"Po zpracování participace a studie úprav tohoto veřejného prostranství proběhne veřejné představení návrhu, který bude prezentován také obvyklými komunikačními kanály města Zlína a Kanceláře architekta města Zlína.“

Karel Humpola

architekt KAM Zlín

Výslednou podobu studie včetně vizualizací okolí zimních lázní najdete na webu Kanceláře architekta města v sekci Projekty, konkrétně na kartě projektu Okolí městských lázní.

Výsledky participace

Dle četnosti slov obsažených v komentářích respondentů byly zpracovány zjednodušené graficky vyjádřené statistiky, tzv. worldcloudy neboli mračna slov. Čím větší slovo ve worldcloudu je, tím četnější je daný výraz.

Základní informace dotazníkového šetření

Období dotazníkového šetření: 18. 3.  2024 — 14. 5. 2024

Počet odpovědí: 83 (62 elektronicky)

Medián doby vyplnění: 3 minuty a 21 vteřin

Úplné znění odpovědí všech respondentů je evidováno Kanceláří architekta města Zlína.

Další články