KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
218
0
/gdpr/
318660069

Okolí městských lázní

Aktuální studie

Aktuální studie

Shrnutí projektu

Areál městských lázní se rozkládá ve svažitém prostředí. Příchod do budovy 25m bazénu je lemován záhony růží a kulovitě střiženými keři. V tomto prostoru do značné míry převzaly dominantní roli vzrostlé jehličnany, které spolu s dalšími dřevinami překryly pohled na tuto významnou stavbu.

Pro přístup k 50m bazénu je nutné překonat značný výškový rozdíl. Ten je v současnosti řešen dvouramenným krytým schodištěm, které je dominantou a orientačním bodem tohoto nástupního prostoru. Doplnění přístupové rampy usnadnilo přístup ke vstupu do budovy, ale vneslo do území nové bariéry v podobě zábradlí. Toto řešení nelze považovat ani za důstojné ani bezbariérové. Vstup je spíše dobře skryt, než aby lákal stovky návštěvníků denně.

Lokalita veřejného prostranství návsi na Cigánově je spolu prostranstvími na Sokolské a Benešově nábřeží zařazena do dotační 77. výzvy IROP, konkrétně programu Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí.

Řešené území.

Proces revitalizace prostranství

Kroky, které budou následovat po ukončení participace s veřejností:

  • Vypracování architektonické studie,
  • veřejné projednání studie,
  • zapracování připomínek,
  • vypracování projektové dokumentace,
  • výběr dodavatele,
  • realizace stavby.

Fotografie řešeného území

Výsledky participace

Participace s veřejností probíhala do neděle 14. dubna formou tištěných a internetových dotazníků. Více o tomto dotazování veřejnosti najdete v aktualitě Ovlivněte okolí Lázní, Cigánov a Benešovo nábřeží: zapojte se do dotazníkové ankety.

Historie lokality

Budova 25m bazénu

V roce 1935 vypracoval architekt Vladimír Karfík projekt plovárny s bazénem o délce 25 metrů. Budova byla otevřena v roce 1950. Zimní lázně byly postaveny na místě bývalé baťovské cihelny, nedaleko školního areálu a budov internátů. Nové sportovní možnosti navíc rozšířil stadion mládeže, který s lázněmi bezprostředně sousedí.

V době svého otevření patřily Zimní lázně k nejmoderněji vybaveným zařízením svého druhu v republice. Vanové lázně měly denně obsloužit přibližně 800 lidí, parní lázně 500, bazén mohlo využít až 2000 plavců.
Zdroj: Zlínský architektonický manuál: Zimní lázně (25metrový bazén) https://zam.zlin.eu/objekt/126-zimni-lazne-25metrovy-bazen

Budova 50m bazénu

V roce 1985 byla k lázním dostavěna nová budova s 50 metrovým bazénem, oba objekty byly propojeny proskleným komunikačním krčkem. Prostor mezi budovami dnes doplňuje také venkovní bazén. Nová sportovní budova byla nakonec postavena až v polovině 80. let podle návrhu Jiřího Kotáska. Výjimečné bylo také konstrukční řešení zastřešení 50 metrového plaveckého bazénu. Inženýr Ladislav Plzák navrhl nosnou konstrukci střechy, kterou tvoří prostorové trojboké příhradové vazníky s rozponem 35 metrů a konzolami o délce 3 metrů.
Zdroj: Zlínský architektonický manuál: Zimní lázně (50metrový bazén) https://zam.zlin.eu/objekt/133-zimni-lazne-50metrovy-bazen

Další projekty