KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
653
0
/gdpr/
653660069

Cigánov –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ náves

Aktuální studie

Galerie
+4

Shrnutí projektu

Veřejné prostranství na Sokolské ulici je ojedinělé svým charakterem vesnické návsi. Jedná se o zelený ostrůvek v síti komunikací, významný dopravní uzel a také místo velkého pohybu lidí, a to především na zastávce MHD "Cigánov".

Výsledkem kultivace tohoto místa bude možnost zastavení se a odpočinku v ostrůvku zeleně u sochy sv. Antonína. Neméně důležitým zlepšením bude zpříjemnění čekání na zastávce MHD. 

Lokalita veřejného prostranství návsi na Cigánově je spolu s prostranstvími na Sokolské a Benešově nábřeží zařazena do dotační 77. výzvy IROP, konkrétně programu Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí.

Řešené území.

Proces revitalizace prostranství u věžového domu

Kroky, které budou následovat po ukončení participace s veřejností:

  • Vypracování architektonické studie,
  • veřejné projednání studie,
  • zapracování připomínek,
  • vypracování projektové dokumentace,
  • výběr dodavatele,
  • realizace stavby.

Současný stav lokality

Náves si jako jedna z posledních ve Zlíně zachovává původní charakter vesnice, ačkoliv je nyní přerušena komunikací na dva zelené ostrůvky.

V severní části se nachází socha sv. Antonína se dvěma vzrostlými třešněmi po stranách a vodní pumpou. V jižní zelené části je dominantou vzrostlá lípa.

Od jihu je náves definována Sokolskou třídou, kde je i zastávka MHD "Cigánov". V její těsné blízkosti je tzv. hnízdo tříděného odpadu. Záda zastávky a parkoviště jsou tvořena nevzhlednými reklamními billboardy.

Převážná část území je využívána jako neplacené parkování.

Fotografie řešeného území

Výsledky participace

Participace s veřejností probíhala do neděle 14. dubna formou tištěných a internetových dotazníků. Více o tomto dotazování veřejnosti najdete v aktualitě Ovlivněte okolí Lázní, Cigánov a Benešovo nábřeží: zapojte se do dotazníkové ankety.

Historie lokality

Cigánov je v historických podkladech popisován jako městská část se spíše nechvalnou pověstí, ve které žili převážně obyvatelé chudších poměrů. Až do současnosti je zde charakteristická hustá zástavba nízkého charakteru s malými okny.

První mapová zmínka z lokality je z roku 1829.

V roce 1911 byla postavena patrová vila Františka Štěpánka, 1921 slavnostně otevřena Sokolovna, 1940 hřiště SK Letná Zlín.

Po roce 1945 dochází k bourání původní výstavby. Socha sv. Antonína z roku 1787 je odkazem na starý Cigánov.

Další projekty