KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
542
0
/gdpr/
643660069

Ovlivněte okolí Lázní, Cigánov a Benešovo nábřeží: zapojte se do dotazníkové ankety

Participace

Galerie
+1

Ovlivněte okolí Lázní, Cigánov a Benešovo nábřeží: zapojte se do dotazníkové ankety

V Kanceláři architekta města Zlína nyní pracujeme na architektonických studiích revitalizace veřejných a parkových ploch na Cigánově, na Benešově nábřeží a v okolí Lázní Zlín. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkých dotazníků k jednotlivým lokalitám.

Konkrétně řešíme tato místa:

 • náves na Cigánově,
 • park Edvarda Beneše na Benešově nábřeží,
 • psí loučka na Benešově nábřeží,
 • přístup k městským lázním od ulice Hradská.

“Výsledky z dotazníkového šetření jsou pro nás velmi cenné. Sejde se nám vždy řada inspirativních podnětů, které nám pomáhají v utvoření názoru na řešené místo.”

Ing. arch. Kamila Kasanová

architektka KAM Zlín

Termín pro vyplnění dotazníků

Vytištěné i online dotazníky je možné vyplnit a odevzdat do neděle 14. dubna 2024.

Jak mohu dotazník vyplnit?

Ke každé lokalitě je připravený samostatný dotazník v papírové i online podobě. Odkazy pro vyplnění digitálních dotazníků najdete níže u informací k jednotlivým lokalitám.

Vytištěné dotazníky si můžete vyzvednout a odevzdat v kancelářích místních částí:

 • MČ Podvesná a Benešovo nábřeží, Benešovo nábř. 1739 (Středisko kurzů),
 • MČ Zlín – centrum, Kvítková 7176 (Klub seniorů),
 • MČ Zálešná a Kúty, Kúty 4057 (Drofa, místnost č. 106)
 • a také v Městském informačním a turistickém středisku v budově radnice na náměstí Míru.

Okolí městských lázní

V řešení je celý prostor před vstupem do budov 25 a 50m bazénů. Ve studii se věnujeme všem dopravním trasám, pobytovým prostorům, zeleni či např. městskému mobiliáři.

Dotazník v online podobě najdete na tomto odkazu: https://forms.office.com/e/cyJWu6teFb

Náves Cigánov

Řešený prostor je lemovaný ulicemi Sokolská, Na Výsluní a Vývoz. Předmětem studie je zelený ostrůvek u sochy sv. Antonína Paduánského, okolí zastávky MHD Cigánov a parkoviště.

Dotazník v online podobě najdete na tomto odkazu: https://forms.office.com/e/48wqNRLtbg

Parčík Edvarda Beneše

Plocha veřejné zeleně je poměrně opomíjeným místem podél ulic Dlouhá a Benešova nábřeží, z východní strany jej obklopuje Kudlovský potok před svým výustěním do řeky Dřevnice a z jihu pak železniční trať.

Dotazník v online podobě najdete na tomto odkazu: https://forms.office.com/e/5EPkLcwP4j

Psí loučka na Benešově nábřeží

V současnosti tzv. zbytkový prostor mezi silničními komunikacemi (Benešovo nábřeží, Dlouhá) a železniční tratí je vyhrazen jako tzv. psí loučka, kde je umožněn volný pohyb psů bez vodítka.

Dotazník v online podobě najdete na tomto odkazu: https://forms.office.com/e/m6fckjpi33

Jak budeme s výsledky participace pracovat?

Participace je proces, ve kterém mohou občané říct svůj názor a očekávání na konkrétní řešenou lokalitu. Cílem je zapojit veřejnost tak, aby se její názory mohly zahrnout do zadání k plánované proměně daného místa.

Kroky, které budou následovat po ukončení participace s veřejností:

 • Vypracování architektonické studie,
 • veřejné projednání studie,
 • zapracování připomínek,
 • vypracování projektové dokumentace,
 • výběr dodavatele,
 • realizace stavby.

Lokality veřejných prostranství na Cigánově a Benešově nábřeží jsou zařazena do dotační 77. výzvy IROP, konkrétně programu Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí.

Další články