KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
086
0
/gdpr/
086660069

Náves na Cigánově – Výsledky dotazníkového šetření

Participace

Galerie
+10

Hodnocení návsi na Cigánově: Názory obyvatel ovlivňují budoucí podobu veřejného prostoru

V rámci příprav na novou podobu návsi na Cigánově jsme se obrátili na občany a místní obyvatele, aby se podělili o své zkušenosti a názory na tuto lokalitu. Prostřednictvím dotazníků jsme získali cenné podněty týkající se dopravy, parkování, odpadového hospodářství a dalších funkcí veřejného prostranství.

Tato hodnocení nám pomohla při navrhování budoucí podoby prostoru. Nové řešení zahrnuje například kultivaci ploch pro pěší, umístění nových laviček a zkulturnění zelených ploch.

Výsledky studie představíme veřejnosti 17. června 2024 v Kanceláři architekta města Zlína.

Veřejné prostranství na Sokolské ulici je ojedinělé svým charakterem vesnické návsi. Jedná se o zelený ostrůvek v síti komunikací, významný dopravní uzel a také místo velkého pohybu lidí, a to především na zastávce MHD "Cigánov".

Aby mohli architekti naší kanceláře lépe porozumět místním zvyklostem, potřebám zdejších obyvatel a uživatelů tohoto prostoru, oslovili jsme prostřednictvím tiskových zpráv, mobilního rozhlasu, periodika samosprávného celku „Magazín Zlín“ a sociálních sítí obyvatele Zlína. Ti se tak mohli do příprav zapojit prostřednictvím tištěných a internetových dotazníků.

"Děkujeme všem, kteří projevili zájem o rozvoj města vyplněním dotazníků. Získané podněty nám pomohly v navrhování vhodné budoucí podoby prostoru. Takovými zapracovanými připomínkami je například kultivace ploch pro pěší i parkování automobilů, umístění nových laviček, zkulturnění zelených ploch a zdůraznili jsme centrum této lokality – socha sv. Antonína a její okolí získá novou podobu s více květinami."

Kamila Kasanová

architektka KAM Zlín

Zveme na veřejné projednání

Výslednou podobu studie včetně vizualizací parčíku představíme spolu s dalšími řešenými lokalitami – veřejným prostranstvím na Sokolské, parčíkem Edvarda Beneše na Benešově nábřeží, psí loučkou na Benešově nábřeží a okolím zimních lázní. Srdečně vás zveme:

  • v pondělí 17. června 2024 v 16:30,
  • přednáškový sál Kanceláře architekta města Zlína ve 2. patře zlínského zámku.

Výslednou podobu studie včetně vizualizací návsi po tomto představení najdete na webu Kanceláře architekta města v sekci Projekty, konkrétně na kartě projektu Cigánov – Náves.

Výsledky participace

Obyvatelé Cigánova hodnotí tuto lokalitu jako tranzitní zónu s několika problematickými oblastmi a potřebou zlepšení. Nejčastěji zmiňují následující aspekty:

  • Když se řekne Cigánov, lidé si nejčastěji vybaví parkoviště, starou náves, a blízkou restauraci.
  • Nejvíce času tráví lidé na zastávce nebo lokalitou prochází.
  • Vyhýbají se okolí popelnic, parkovišti, večer ulici Vývoz, a restauraci Art. Zmiňovány jsou také chodníky ve špatném stavu.
  • Odpadové hospodářství je na špatném místě, není nijak kryté. Nádoba na textil je často probírána bezdomovci.
  • Z mobiliáře chybí lavičky a odpadkové koše.
  • Při úpravách by lidé ocenili především dopravní zklidnění, doplnění a zlepšení zeleně, opravu chodníků a vhodnější uspořádání parkovišť.

Z důvodu snazší pochopitelnosti byla některá získaná data interperována grafickou formou „WorldCloud“. Jednotlivá slova nebo fráze byly užity v základním tvaru, slova podobného nebo stejného významu byla sjednocena do jediného termínu (cestička/chodník = chodník). Slova podobná s odlišným emocionálním zabarvením byla ponechána ve více tvarech (feťák/narkoman). Výrazy významově příbuzné (příroda/zeleň) byly zachovány.

Základní informace dotazníkového šetření

Období dotazníkového šetření: duben 2024

Počet odpovědí: 36

Úplné znění odpovědí všech respondentů je evidováno Kanceláří architekta města Zlína.

Další články