KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
542
0
/gdpr/
643660069

Parčík Edvarda Beneše – Výsledky dotazníkového šetření

Participace

Galerie
+16

Participace

Galerie
+16

Parčík Edvarda Beneše – Výsledky dotazníkového šetření

V dotazníkovém šetření jsme se ptali obyvatel Zlína na jejich názory a návrhy na proměnu parčíku Edvarda Beneše. Park, obklopený ulicemi Dlouhá a Benešovo nábřeží, je často vnímán jako nepřístupný a nebezpečný. Jaké stávající kvality a jaké nové funkce by do tohoto prostoru lidé navrhovali?

Výsledky a návrhy budou představeny na veřejném projednání 17. června 2024.

Při pohledu od ulic Dlouhá a Benešovo nábřeží park působí nepřístupně a není příliš využívaný k pobytu, příčnou osou prochází vyšlapaná pěšina. Lidé si tudy často zkracují cestu k vlakové zastávce Zlín-Dlouhá nebo prochází na trase mezi Dřevnicí a ulicí Santražiny.

Výsledky dotazníků odhalily zájem veřejnosti o nová využití parčíku, jako jsou workoutové hřiště, petang, skate prvky, informační panely, foodtruck či letní kino.

Zároveň občané oceňují park jako zelenou oázu v centru města.

"Z hodnocení dotazníků vyplývá, že lidé okolo parku spíše procházejí, než aby ho aktivně využívali. Parčík na ně působí nepřístupně.
Považují ho za nebezpečné místo a to především kvůli častému výskytu bezdomovců a opilců. 
Místo na ně působí tmavě a neudržovaně."

Kamila Kasanová

architektka KAM Zlín

Zveme na veřejné projednání 

Výslednou podobu studie včetně vizualizací parčíku představíme spolu s dalšími řešenými lokalitami – návsí na Cigánově, veřejným prostranstvím na Sokolské, psí loučkou na Benešově nábřeží a okolím zimních lázní. Srdečně vás zveme:

  • pondělí 17. června 2024 v 16:30,
  • přednáškový sál Kanceláře architekta města Zlína ve 2. patře zlínského zámku.

 

Po veřejném projednání studii s vizualizacemi zveřejníme také na webu Kanceláře architekta města v sekci Projekty, konkrétně na kartě projektu Benešovo nábřeží – parčík Edvarda Beneše.

Výsledky participace

"Jako nové možné využití parku lidé označují nejčastěji workoutové hřiště, petang, dále skate prvky a infopanely, foodtruck nebo letní kino.

Hodně participantů se shoduje, že park má zůstat na svém místě a oceňují ho jako kousek zeleně v centru města.

Z mobiliáře chybí nejvíce lavičky a osvětlení."

Kamila Kasanová

architektka KAM Zlín

Z důvodu snazší pochopitelnosti byla některá získaná data interperována grafickou formou „WorldCloud“. Jednotlivá slova nebo fráze byly užity v základním tvaru, slova podobného nebo stejného významu byla sjednocena do jediného termínu (cestička/chodník = chodník). Slova podobná s odlišným emocionálním zabarvením byla ponechána ve více tvarech (feťák/narkoman). Výrazy významově příbuzné (příroda/zeleň) byly zachovány.

Základní informace dotazníkového šetření

Období dotazníkového šetření: duben 2024

Počet odpovědí: 30

Úplné znění odpovědí všech respondentů je evidováno Kanceláří architekta města Zlína.

Další články