KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
087
0
/gdpr/
187660069

Benešovo nábřeží –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ park Edvarda Beneše

Aktuální studie

Aktuální studie

Shrnutí projektu

Proč v KAMu řešíme právě tuto lokalitu?

Toto veřejné prostranství zařazeno do dotační 77. výzvy IROP, konkrétně programu Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí. Díky tomu nemusí město v případě úspěšné žádosti financovat celou realizaci ze svých zdrojů.

Řešené území.

Proces revitalizace prostranství

Kroky, které budou následovat po ukončení participace s veřejností:

  • Vypracování architektonické studie,
  • veřejné projednání studie,
  • zapracování připomínek,
  • vypracování projektové dokumentace,
  • výběr dodavatele,
  • realizace stavby.

Současný stav lokality

Při pohledu od ulic Dlouhá a Benešovo nábřeží park působí nepřístupně a není příliš využívaný k pobytu, příčnou osou prochází vyšlapaná pěšina. Lidé si tudy často zkracují cestu k vlakové zastávce Zlín-Dlouhá nebo prochází na trase mezi Dřevnicí a ulicí Santražiny. 

Řešený prostor ohraničuje z jižní strany železnice, z východu korytem Kudlovského potoka. Od ulice Dlouhá je park lemován keřovým patrem a záhonem s květinami.

Ve středu parku se nachází busta Edvarda Beneše, nedaleko od ní se nachází jedna lavička a odpadkový koš.

Výsledky participace

Participace s veřejností probíhala do neděle 14. dubna formou tištěných a internetových dotazníků. Více o tomto dotazování veřejnosti najdete v aktualitě Ovlivněte okolí Lázní, Cigánov a Benešovo nábřeží: zapojte se do dotazníkové ankety.

Další projekty