KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
086
0
/gdpr/
187660069

Jaká je budoucnost ulic Bratří Sousedíků a Pod rozhlednou? Představili jsme její studii

Představení studie veřejnosti

Galerie
+2

Vloženo

17.06.2024

Doba čtení

5 min

Místo konání

Základní škola Zlín, Mostní

Představení studie veřejnosti

Galerie
+2

Jaká je budoucnost ulic Bratří Sousedíků a Pod rozhlednou? Představili jsme její studii

V režii Kanceláře architekta města Zlína a dopravního odboru magistrátu se uskutečnilo veřejné projednání Dopravní studie Letná.

Cílem studie, která vznikla ve spolupráci s občanským sdružením Letná žije!, bylo prověřit proveditelnost navržených změn v původním záměru rekonstrukce ulic Bratří Sousedíků a Pod Rozhlednou.

Zdroj: Odbor dopravy magistrátu města Zlína

Studie se zabývá řešením organizace dopravy tak, aby umožnila bezpečný a plynulý provoz na komunikaci a zároveň v maximální míře respektovala jedinečný charakter místa. Proto bylo zvoleno řešení, které je jednoduché a přehledné a nejméně invazivní.

Silnice široká 3,6 metru je obousměrná s prostorem pro vyhýbání vozidel, přičemž vybrané úseky jsou variantně zpracovány jako jednosměrky. Výhybny jsou umisťovány převážně do prostorů, které jsou před stávajícími garážemi, aby se maximalizovala plocha pro parkovací stání.

Parkovací stání je řešeno formou průběžného parkovacího pruhu o šířce 2m, který je umístěn v maximální míře tam, kde to terénní a stavební podmínky umožňují.

Vizualizace ulice Bratří Sousedíků. Zdroj: Odbor dopravy magistrátu města Zlína

“Chtěl jsem, aby studie prověřila více vazeb v okolí než původní záměr, a proto jsme rozšířili zadání studie o ulici Pod Rozhlednou. Domnívám se, že se to v rámci možností daného místa podařilo.”

Michal Čížek

náměstek primátora města Zlína pro dopravu

Na veřejné projednání studie, které se uskutečnilo na závěr května, nyní naváže veřejná soutěž na projektanta. Rada města Zlína zařadí oba projekty mezi priority, což umožní uvolnit finanční prostředky na realizaci. Odhaduje se, že oba projekty si vyžádají náklady dohromady za přibližně 100 milionů korun.

“Pokud půjde vše podle plánu, v jedné z ulic bychom chtěli zahájit stavbu už v roce 2026. Co se týče ulice Pod Rozhlednou, zde musí dojít ke shodě s jednotlivými majiteli pozemků a případně uzavření smlouvy o převodu investorství. Z důvodu dopravní obslužnosti stejně nelze rekonstruovat obě ulice současně.”

Michal Čížek

náměstek primátora města Zlína pro dopravu

Zásadní téma obyvatel je řešení parkovacích stání

Toto řešení bylo projednáno se zástupci Letné, kde došlo k principiální shodě. Projednání s zúčastnili zástupci Odboru dopravy města Zlína a KAM Zlín.

“Zásadním tématem obyvatel je řešení parkovacích stání. Toto řešení podle mého názoru umožňuje využít potenciál území v maximální rozumné míře a zároveň minimalizovat zásahy.

Je potřeba akceptovat, že i přes minimalizované zásahy se ve velké míře bude zasahovat do stávajících živých plotů a částečně i do zaužívaných prostorů mezi objekty a komunikacemi.

Zároveň bych velmi rád poděkoval obyvatelům Letné za jejich vstřícnost a konstruktivní připomínky, které nám pomohly nalézt optimální řešení.”

Ing. arch. Jindřich Nový

ředitel KAM Zlín

Vizualizace hotové rekonstrukce ulice Bratří Sousedíků ve Zlíně ukazuje nová podélná stání se zatravňovací dlažbou, obrubníky. Zdroj: Odbor dopravy magistrátu města Zlína

O řešeném území

Řešené ulice Bratří Sousedíků a Pod Rozhlednou se nachází v jižní části sídliště Letná ve Zlíně, tedy v zástavbě typické pro krajské město – mezi baťovskými rodinnými domy. Vozovka v ulicích je jednopruhová a obousměrná.

Více informací včetně výkresů najdete na stránce Studie rekonstrukce komunikace Bratří Sousedíků a Pod Rozhlednou.

Další články