KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
542
0
/gdpr/
642660069

Soutěž na revitalizaci Sadu Svobody: Kdy budou zveřejněny výsledky soutěže?

Ukončená soutěž

Galerie
+7

Kdy budou zveřejněny výsledky soutěže na revitalizaci Sadu Svobody?

Předmětem krajinářsko-architektonické soutěže je nalezení vhodného prostorového uspořádání a adekvátního způsobu využití sadu Svobody v návaznosti především na tržiště Pod Kaštany, budovu zámku a bývalého soudu. Zachován, případně posílen, by měl být koncept přírodně-krajinářského parku s centrální dominantou nejstarší zlínské budovy – zámku i budoucí možností zapojení budovy bývalého soudu.

"Soutěžní porota na zasedání ve čtvrtek 23. listopadu hodnotila všechny doručené návrhy. 

Organizátor soutěže Kancelář architekta města Zlína v současnosti zpracovává stanovisko poroty a po dokončení se předloží Radě města Zlína ke schválení."

Ing. arch. Karel Humpola

přezkušovatel soutěžních návrhů za organizátora soutěže, Kancelář architekta města Zlína

Po předání kompletního hodnocení od soutěžní poroty radě města následuje schválení vítězného návrhu radou města na jejím zasedání.

"Zveřejnění všech soutěžních návrhů veřejnosti na našem webu a na sociálních sítích je možné až po schválení výsledků Radou města. Tento postup je daný soutěžním řádem České komory architektů a řídí se Zákonem o zadávání veřejných zakázek."

Ing. arch. Jindřich Nový

sekretář soutěže a ředitel Kanceláře architekta města Zlína

V lednu proběhne i výstava všech návrhů

Na začátku roku 2024 také všechny příchozí a oceněné návrhy představíme na výstavě.

Proběhne také veřejná prezentace soutěže, všech příchozích a také vítězného návrhu za účasti porotců. Termín a místo této události vám v následujících týdnech upřesníme.

Porota soutěže

Kdo bude rozhodovat o vítězi této krajinářsko-architektonické soutěže?

 • MgA. Ing. arch. Petr Janda - předseda poroty,
 • Ing. arch. Lucie Vogelová,
 • Ing. Václav Babka,
 • Ing. arch. Pavel Řihák Ph.D.,
 • Ing. et Ing. Jiří Korec,
 • Michal Čížek,
 • Ing. Zuzana Hegmonová.

Náhradními členy poroty jsou:

 • Ing. Radmila Fingerová,
 • Ing. arch. David Zajíček,
 • Mgr. Pavel Brada,
 • Vojtěch Volf.

V roli přizvaného experta poroty:

 • Jana Kubáčová.

Zleva: Mgr. Pavel Brada, Ing. arch. Karel Humpola, Michal ČÍžek, Ing. arch. Jindřich Nový, Ing. et Ing. Jiří Korec, Ing. Václav Babka, Vojtěch Volf, Ing. arch. Pavel Řihák Ph.D., Ing. arch. Lucie Vogelová, Ing. arch. David Zajíček, Ing. Radmila Fingerová, MgA. Ing. arch. Petr Janda, Ing. Zuzana Hegmonová

MgA. Ing. Petr Janda – předseda poroty

Ing. arch. Lucie Vogelová

MgA. Ing. arch. Petr Janda (*1975, Zlín), předseda poroty

Autorizovaný architekt, absolvent Fakulty architektury ČVUT a Akademie výtvarného umění v Praze a zakládajícím členem ateliéru sporadical. V roce 2008 založil vlastní studio brainwork.

Získal ocenění v řadě architektonických a výtvarných soutěží, kterých se účastní také v roli porotce. Za revitalizaci pražských náplavek Rašínova a Hořejšího nábřeží získal cenu Grand Prix architektů 2020 a dostal se do finále několika mezinárodních soutěžních přehlídek jako Mies van der Rohe Award, Piranesi Award, Archdaily Award, Dezeen Award apod.

Je též autorem Lazyhouse ve Zlíně, který byl nominován na Českou cenu za architekturu 2021, Památníku povodni v Otrokovicích, nebo památníku obětem komunismu v Liberci, který získal Grand Prix architektů 2007.

Ing. arch. Lucie Vogelová (*1971, Praha)

Autorizovaná krajinářská architektka, absolventka Fakulty architektury na ČVUT v Praze a vybraných předmětů na Mendelově univerzitě, obor zahradní a krajinářská architektura.

V roce 1996 založila spolu s Antonínem Wagnerem pražský ateliér TERRA FLORIDA, který má za sebou stovky projektů krajinářské architektury různých měřítek; od drobného detailu po velké koncepty. Nejvíce jejich projektů vzniká v Praze a v Brně.

Ateliér spolupracuje i s významnými českými i evropskými architekty a se specialisty v dalších profesích, jako je technik a stavitel, doprava, infrastruktura či ekologie a řešení dešťových vod.

Od roku 2019 se podílí na výuce krajinářské architektury na AVU v Praze, ve Škole architektury v ateliéru M. Šika.

Ing. Václav Babka

Ing. arch. Pavel Řihák Ph.D.

Ing. Václav Babka (*1958, Zlín)

Praktikující autorizovaný krajinářský architekt s 40 letou praxí v oblasti zahradnické výroby, realizací zahradnických úprav a úprav veřejných prostranství, rekonstrukcí historických zahrad a městských parků, správy městské zeleně, údržby veřejné zeleně a parků. Externě spolupracuje se Zahradnickou fakultou Mendlovy univerzitou Brno v Lednici a Fakultou architektury VUT v Brně.

Je spoluautorem řady významných krajinářských realizací, např. rekonstrukce parku Komenského ve Zlíně oceněného v roce 2015 stavbou roku Zlínského kraje, parkem roku i parkem desetiletí.

Mezi další jeho významné realizace patří např. Park Boženy Němcové v Karviné, Rekonstrukce dolní části Petřínských sadů v Praze, Klášterní zahrady v Litomyšli, Denisovy sady v Brně nebo Obnova parku na Slovanském náměstí v Brně a další.

Ing. arch. Pavel Řihák Ph.D. (*1989, Kyjov)

Autorizovaný architekt, absolvent postgraduálního programu městské inženýrství na Technické univerzitě v Ostravě. V roce 2016 založil vlastní ateliér. Působil také v Santa Cruz de Tenerife. Za diplomovou i disertační práci získal Cenu děkana a obdržel několik cena a odměn v urbanistických i architektonických soutěžích.

Od roku 2019 vede oddělení prostorového plánování a projektů v městském ateliéru MAPPA v Ostravě. Přednáší na ostravské Katedře architektury a podílí se na výuce ateliérové tvorby.

Ve své vědecké činnosti se soustřeďuje na plánování měst a na souvislosti mezi architekturou a urbanismem.

Ing. et Ing. Jiří Korec

Michal Čížek

Ing. et Ing. Jiří Korec

primátor statutárního města Zlína

Michal Čížek

náměstek primátora, radní pro dopravu a městskou zeleň

Ing. Zuzana Hegmonová

Ing. Zuzana Hegmonová

zahradní architektka a správkyně sadu Svobody, Odbor městské zeleně Zlín

Náhradníci poroty

Pro všechny nenadálé změny jsou do poroty jmenováni také náhradníci, kteří se zasedání také účastní, ale o oceněných a vítězných návrzích přímo nerozhodují.

Ing. Radmila Fingerová

Ing. arch. David Zajíček

Ing. Radmila Fingerová

Vystudovala obor krajinářství v Lednici na Moravě. Od roku 1992 je autorizovanou krajinářskou architektkou. Mezi její oceňované realizace patří Kostnického náměstí v Praha 3, spolupráce s Ing. arch Hanou Špalkovou (finalista České ceny za architekturu), nebo realizace Havlíčkových sadů (park Grébovka) v Praze 2,  spolupráce s Ing. arch. Hedvikou Hronovou.

Od roku 1996 pracuje pro odborná sdružení architektů, krajinářských architektů a zahradníků (Česká komora architektů, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz zakládání a údržby zeleně).

V letech 2005 – 2007 byla generální tajemnicí Mezinárodní federace krajinářských architektů IFLA. Od roku 2008 vyučuje na Fakultě architektury ČVUT, kde také vede krajinářský ateliér.

Ing. arch. David Zajíček (*1979, Brno)

Absolvent FA VUT Brno spolupracoval s architekty Tomášem Dvořákem, Jitkou Ressovou a Zbyňkem Musilem. Podílel se na projektech obytných a občanských staveb a veřejných prostranství.

Z realizovaných projektů jsou to zejména Revitalizace návsi a kulturního domu v Bedřichovicích – Bedřichovice nad Temží, Prezentace archeologických nálezů v Přerově – Na Marku a Provozní středisko Vodárenské společnosti v Tišnově.

V současné době je vedoucím Oddělení veřejného prostoru Kanceláře architekta města Brna.

Mgr. Pavel Brada

Vojtěch Volf

Mgr. Pavel Brada

náměstek primátora pro oblast správy majetku, územního plánování, rozvojových ploch a architektury

Vojtěch Volf

náměstek primátora pro oblast životního prostředí a zemědělství

Přizvaný expert poroty

Jana Kubáčová, ředitelka kulturního a kreativního centra Živý Zlín

Další články