KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
775
0
/gdpr/
875660069

Revitalizace Sadu Svobody — Výsledky dotazníkového šetření

Participace

Galerie
+11

Revitalizace Sadu Svobody — Výsledky dotazníkového šetření

V souvislosti s přípravou krajinářsko-architektonické soutěže na regeneraci Sadu Svobody (někdy označovaného jako “zámecký park”, případně “spodní park”) byli prostřednictvím tiskových zpráv, mobilního rozhlasu, Magazínu Zlín a sociálních sítí osloveni obyvatelé Zlína, aby se do přípravy zapojili prostřednictvím dotazníku.

Informace o přípravě soutěže s odkazem na dotazník se dále šířila také prostřednictvím zpravodajských serverů. Tištěné dotazníky byly občanům k dispozici v městském infocentru a ve Family Pointu.

Z důvodu lepší srozumitelnosti byla některá získaná data interpretována grafickou formou „WorldCloud“. Jednotlivá slova nebo fráze byly vkládány v základním tvaru (zámkem/zámeček = zámek), slova podobného nebo stejného významu byla sjednocena do jediného termínu (cestička/chodníček = chodník). Slova podobná s odlišným emocionálním zabarvením byla ponechána ve více tvarech (feťák/narkoman). Výrazy významově příbuzné (příroda/zeleň) byly zachovány.

Úplné znění odpovědí všech respondentů je evidováno Kanceláří architekta města Zlína.

Základní informace dotazníkového šetření

Období dotazníkového šetření: 24. března — 10. května 2023

Počet odpovědí: 764

Medián doby vyplnění: 5 minut a 59 vteřin

01/ Jaké slovo se vám vybaví, když se řekne Sad Svobody ve Zlíně? 

764 odpovědí

02/ Jak vnímáte Sad Svobody v současné době a podobě?

764 odpovědí

03/ Trávíte čas v Sadu Svobody?

764 odpovědí

04/ Sadem Svobody procházíte

764 odpovědí

05/ Čím trávíte čas v Sadu Svobody?

374 odpovědí

06/ Čeho si na Sadu Svobody nejvíce ceníte?

515 odpovědí

07/ Co vám v Sadu Svobody nejvíce vadí?

640 odpovědí

08/ Jak bezpečně se cítíte v následujících částech parku?

09/ Co z uvedených možností vám v současnosti v Sadu Svobody schází?

10/ Postrádáte v parku něco jiného?

216 odpovědí

11/ Sad Svobody by měl být spíše

216 odpovědí

12/ Další podněty

179 odpovědí

Údaje o respondentech

Další články