KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
542
0
/gdpr/
643660069

Participace: Výsledky dotazníkového šetření k veřejnému prostoru na ulici Sokolská

Participace

Participace

Participace: Výsledky dotazníkového šetření k veřejnému prostoru na ulici Sokolská

Veřejný prostor před bytovým domem na Sokolské ulici je pro Kancelář architekta města Zlína zajímavý hned z několika důvodů –⁠⁠⁠⁠⁠ ve svém sousedství nabízí potenciál kultivovaného prostoru pro trávení volného času, odpočinek a hry dětí.  Může tvořit lokální místo k setkávání v blízkosti centra a také nedaleko Sokolovny a sportovišť.

Poměrně velký nevyužívaný prostor u bytového domu nyní bohužel působí nepřístupně a nenabízí příliš mnoho aktivit k trávení volného času.

Abychom zjistili očekávání a potřeby obyvatel této lokality, rozhodli jsme se také pro participaci s veřejností. Výsledky najdete v této aktualitě.

Lokalita veřejného prostranství na ulici Sokolská je také zařazena do dotační 77. výzvy IROP, konkrétně programu Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí.

Participace

Dotazníkovým šetřením jsme chtěli zjistit názor především obyvatel z blízkého okolí, z tohoto důvodu bylo rozneseno cca 130 dotazníků v lokalitě. Odpovídat bylo možné také elektronickou formou.

Odpovědělo 52 respondentů a díky tomu jsme získali poměrně dost podnětných názorů. Tímto všem účastníkům dotazníkového šetření děkujeme za čas a ochotu předat nám pro nás velmi hodnotné informace.

"Odpovědělo 52 respondentů a díky tomu jsme získali poměrně dost podnětných názorů. Děkujeme všem účastníkům dotazníkového šetření za čas a ochotu předat nám pro nás velmi hodnotné informace."

Kamila Kasanová

architektka KAM Zlín

Proces revitalizace prostranství u věžového domu

Kroky, které budou následovat po ukončení participace s veřejností:

  • Vypracování architektonické studie,
  • veřejné projednání studie,
  • zapracování připomínek,
  • vypracování projektové dokumentace,
  • výběr dodavatele,
  • realizace stavby.

Současný stav

V současnosti je toto místo, jež je v majetku města, využíváno minimálně. Zpevněné povrchy jsou popraskané, zídky ve špatném stavu. Aktuálně umístěné herní prvky (kolotoč, pískoviště, klouzačka) jsou zamýšleny jako dočasné, protože se počítá s regenerací celého prostoru.

Vymezení prostoru zídkami nyní vytváří psychologickou bariéru. Díky tomu místo působí nepřístupně a návštěvníky jsou většinou pouze obyvatelé přilehlého domu.

Prostor je přístupný jen z ulice Sokolská, přes chodník, který vede k hlavnímu vstupu do domu. Z ulice 2. května je uzamčená branka, ta slouží pro průjezd zahradní techniky.

Historie lokality

Třináctipodlažní bytový dům se 102 bytovými jednotkami byl postaven v letech 1967 – 1971 podle návrhu architekta Miloše Totuška.

Před bytovým domem byl následně vybudován veřejný prostor, jehož součástí byl kruhový zpevněný plácek, chodníčky a herní prvky. Olemován byl zděnými zídkami, směrem k ulici Sokolská vyvýšenými a s krytým sezením.

Výsledky dotazníkového šetření

Základní informace k dotazníkovému šetření

Období dotazníkového šetření: 5. února — 19. února 2024
Počet odpovědí: 52
Medián doby vyplnění: 7 minut a 30 vteřin

Úplné znění odpovědí všech respondentů je evidováno Kanceláří architekta města Zlína.

Další články