KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
442
0
/gdpr/
532660069

Setkání Senioři ve městě, města pro seniory

O eventu

Autor článku

Vít Mach
Vít
Mach

Datum konání

9. 11. 2022 17:00

Místo konání

Kancelář architekta města Zlína

Setkání Senioři ve městě, města pro seniory

Setkání nad tématy nových fenoménů ovlivňující stárnutí v měnících se městech.

  • Jakým způsobem poznamenává urbánní dynamika zapojení seniorů do sociálních struktur? → Jak se stárnutí promítá do užívání prostoru seniory a jejich orientace v něm?
  • Jak se jedinci vyrovnávají s dopady urbánních procesů tváří v tvář vlastnímu stárnutí – jak udržují kontrolu nad situací s ohledem na své zdraví, finanční možnosti a zdroje obsažené v městském prostředí?
  • A konečně, jsou velká česká města přátelská vůči lidem vyššího věku?

Přednášku pořádáme ve spolupráci s pracovištěm CERA, Centrum pro výzkum stárnutí při katedře sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita.

Další eventy