KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
107
0
/gdpr/
208660069

Prezentace architektonických studií veřejných ploch na Cigánově, Sokolské, Benešově nábřeží a u městských lázní

Setkání

O eventu

Datum konání

17. 6. 2024 16:30

Místo konání

KAM Zlín

Setkání

Prezentace architektonických studiií veřejných ploch na Cigánově, Benešově nábřeží a u městských lázní

Představíme studie veřejných prostranství:

  • náves Cigánov,
  • veřejný prostor na Sokolské ulici před bytovým domem č. 622,
  • parčík E. Beneše,
  • psí loučka mezi ulicemi Benešovo nábřeží, Dlouhá a železniční tratí,
  • okolí zimních lázní.

 

Součástí procesu byla také participace s občany, kteří nám ke každé řešené lokalitě mohli napsat zpětnou vazbu. „Výsledky z dotazníkového šetření jsou pro nás vždy velmi cenné. Sejde se nám pravidelně řada inspirativních podnětů, které nám pomáhají v utvoření názoru na řešené místo,“ hodnotí přínos participace Jindřich Nový, ředitel Kanceláře architekta města Zlína.

Prezentaci architektonických studií pořádáme ve spolupráci s Odborem městské zeleně Magistrátu města Zlína.

Náves Cigánov

Řešené území je vymezeno ulicemi Sokolská, Na Výsluní a Vývoz. Předmětem studie je zelený ostrůvek u sochy sv. Antonína Paduánského, okolí zastávky MHD a parkoviště.

Sokolská

Parčík E. Beneše

Pohledné, ale opomíjené místo za hradbou zeleně při ulici Dlouhá a Benešovo nábřeží.

Psí loučka

Trojúhelník mezi ulicemi Benešovo nábřeží, Dlouhá a železniční tratí. V současnosti se jedná o „zbytkový prostor“ mezi komunikacemi.

Okolí Zimních lázní

Návrh úprav veřejných prostranství před budovami 25m a 50m bazénu.

Další eventy