KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
764
0
/gdpr/
865660069

O zahradním umění a krajinářské architektuře

Přednáška

Galerie
O eventu

Datum konání

10. 4. 2024 17:30

Místo konání

Kancelář architekta města Zlína

Hosté

Ing. Václav Babka, Ing. et Ing. arch. Tomáš Babka (ateliér Grupeto)

Přednáška

Galerie

O zahradním umění a krajinářské architektuře

Volné vyprávění s naučnými prvky o parcích a architektonické tvorbě plenéru v zastavěné krajině, s přihlédnutím k používání, pěstování a ochraně rostlin.

Cílem přednášky by mělo být také připomenutí často opomíjeného využití znalosti rostlin, umění jejich kombinací, vlastností, vitality, dynamiky, proměnlivosti a vzájemného působení mezi sebou navzájem při výtvarně pojaté kompozici veřejných prostranství.

V přednášce chceme zmínit nezastupitelný význam zahradnické péče, která je od počátku nezbytná a vede ke kýženému cíli, připomenout umění vytvořit pomocí kompozice rostlin a souhry ostatních významných složek architektonické tvorby parků a veřejných prostranství malebné a libé scenérie se zdravými rostlinami, které dotvářejí zastavěný prostor a obohacují život lidí ve městech.

Václav Babka, Tomáš Babka

Pro představu o předpokládaném obtížném vyznívání našich předkládaných témat citujeme volně tímto na závět pana sira Francise Bacona, který pravil: "Člověk spíše věří tomu, co chce považovat za pravdivé, protože nemá dost trpělivosti v objevování. Zavrhuje věci nesnadné, jež jdou do větší hloubky a odmítá věci paradoxní, protože podléhá běžnému mínění".

Kdy / středa 10. dubna 2024
Kde / 17:30
Kde / Kancelář architekta města Zlína, přednáškový sál ve 2. patře zlínského zámku

Těšíme se na setkání!

Další eventy