KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
107
0
/gdpr/
207660069

Zlín hlavním městem GIS: hostili jsme odborníky z Česka i Slovenska

GIS

Galerie
+6

Vloženo

16.01.2024

Doba čtení

5 min

Místo konání

Kancelář architekta města Zlína

GIS

Galerie
+6

Zlín hlavním městem GIS: hostili jsme odborníky z Česka i Slovenska

Hlavním městem geografických informačních systémů (GIS) v Česku se na dva prosincové dny stal Zlín. Říkáte si proč právě naše krajské město? Protože právě k nám se na začátku prosince sjeli odborníci, architekti a analytici z Prahy, Brna, Jihlavy, Mostu, Ostravy, Bratislavy a dalších měst.

Program konference byl rozdělen do dvou dnů - čtvrtek 7. prosince byl věnován sdílení zkušeností a osvědčených postupů prostřednictvím prezentací a neformálních konzultací významných osobností v oboru zaměřených na čtyři tématické okruhy:

  • 3D modelování města,
  • standardizace územních plánů,
  • digitální technická mapa,
  • GIS aplikace a data.

Sdílení zkušeností s GIS, jeho nasazením a použitím

“Bohatá paleta řečníků a témat přinesla mnoho témat do diskusí, podnětů ke zlepšení. Zásadní byly právě reálné zkušenosti s nasazením do běžného používání a zároveň rozličné požadavky na systémy GIS."

Ing. Ivana Chodúrová

GIS specialistka KAM Zlín

GIS aplikace a data

Přednášky Jana Popelínského (Magistrát města Brna), Kamila Nováka (Magistrát města Mostu) a Libuše Dobré (MAPPA Ostrava) poskytly hluboký vhled do GIS aplikací a dat.

3D modelování města

Vratislav Zíka, Josef Divín (KAM Brno) a Robert Barca (Eurosense) představili možnosti 3D modelování města a vektorových modelů. Jejich prezentace poskytly inspiraci a hlubší porozumění této problematice.

Standardizace územních plánů

Josef Váně (Město Plzeň) a další řečníci přednesli různé pohledy na standardizaci územních plánů.

Digitální technická mapa

Irena Křeková (Zlínský kraj) a Jiří Čtyroký (IPR Praha) prezentovali komplexní pohled na digitální technickou mapu.

"Prezentace byly velmi cenné, jasně ukázaly, jak složité téma územních plánů je a že bude zapotřebí ještě hodně práce, než se podaří to nějak sjednotit.”

Ing. arch. František Němec

KAM Zlín

Druhý den GIS setkání v KAM Zlín

Program byl náročný, hutný a rozhodně pestrý. Z ohlasů účastníků bylo patrné, že oceňovali vysokou odbornost řečníků a kvalitu přednášených témat.

Méně formální program jsme v pátek 8. prosince zahájili prezentací ředitele KAM Zlín Jindřicha Nového, který představil práci naší kanceláře prostřednictvím aktuálních, plánovaných i realizovaných projektů. Odborný program v přednáškovém sálu zakončil Jaroslav Pospíšil (Zlínský kraj) prezentací k portálu JUAP a digitalizaci územních plánů.

Závěr dvoudenní konference pak završila komentovaná procházka Zlínem s odborným výkladem Lucie Šmardové (Zlínský architektonický manuál). Společný program byl zakončen prohlídkou Památníku Tomáše Bati.

Setkání mělo nejen odborný, ale i lidský rozměr, kdy účastníci navázali nové přátelské vztahy.

“V KAM Zlín se těšíme na budoucí spolupráci a na to, jak tato událost pozitivně ovlivní další urbanistické projekty.”

Ing. Ivana Chodúrová

GIS specialistka KAM Zlín

Těší nás, že kolegové odjížděli ze Zlína spokojení a velmi si ceníme pozitivní zpětné vazby.

Příště za sdílením zkušeností s GIS do Brna

Po předchozím setkání v Ostravě a aktuálním ve Zlíně se budeme v letošním roce těšit na podobné setkání v Brně.

Další články