KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
653
0
/gdpr/
753660069

Pro nejširší veřejnost v kině i nákupní galerii: Prezentace výsledků soutěže na revitalizaci sadu Svobody

Soutěže

Galerie
+8

Soutěže

Galerie
+8

Pro nejširší veřejnost v kině i nákupní galerii: Prezentace výsledků soutěže na revitalizaci sadu Svobody

Doplnil se další díl skládačky v procesu postupné kultivace veřejných prostranství města Zlína – po řadě úspěšných realizací a projektů jako jsou park Komenského, Gahurův prospekt, třžiště Pod Kaštany nebo aktuální projekt náměstí Míru známe výsledky soutěže na oživení prostoru okolo zlínského zámku.

Výsledky jsme chtěli představit tak, aby si je mohl prohlédnout každý obyvatel města, proto jsme vybrali pro výstavu prostory nákupního centra Zlaté Jablkopro prezentaci autorů oceněných návrhů sál v multikině Golden Apple Cinema.

Výstava ve Zlatém jablku

Od pondělí 8. do neděle 28. ledna byla výstava všech pěti soutěžních návrhů vystavena v přízemí obchodního centra Zlaté jablko.

“Chtěli jsme prezentaci uchopit tak, aby se s výsledky soutěže mohla seznámit co nejširší veřejnost v příjemném prostředí. Přeci jen termín prezentace vyšel na leden, kdy je venku zima a brzy tma.

Díky vstřícnosti vedení nákupní galerie Zlaté jablko jsme výsledky mohli představit ve zřejmě nejnavštěvovanějším krytém veřejném prostoru ve Zlíně.

Lidé si tak mohli prohlédnout návrhy při běžném používání města – při nakupování, při návštěvě kina nebo při běžné procházce městem.”

Vít Mach

specialista komunikace KAM Zlín

Velký návrh na velkém plátně

Pomyslným vrcholem prezentace výsledků krajinářsko-architektonické soutěže na budoucí podobu “zlínského parku” byla osobní prezentace autorů tří oceněných návrhů.

Za soutěžní porotu zhodnotili průběh a výsledky soutěže také předseda poroty a uznávaný architekt Petr Janda, a místopředseda poroty, primátor města Zlína Jiří Korec.

“Krajinářsko-architektonická soutěž na revitalizaci sadu Svobody řešila významný veřejný prostor, kterému vévodí zlínský zámek, a který je důležitým článkem ve struktuře města Zlína.

Proto jsme i pro autorské prezentace hledali vhodné, důstojné a atraktivní místo s velkým plátnem, které jsme našli v multikině Golden Apple Cinema.”

Jindřich Nový

ředitel KAM Zlín

Poděkování patří všem oceněným autorům za osobní prezentaci, kteří věnovali čas této veřejné události a vážili cestu z Prahy a Brna.

Návrh, který se umístil na 3. místě, představila Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS.

Za tým CONSEQUENCE FORMA s.r.o., jejichž návrh se umístil na druhém místě, názorně vysvětlil autor Ing. arch. Martin Sládek.

Prezentace vítězného návrhu studia Loom on the Moon

Vítězný návrh studia Loom on the Moon prezentoval Martin HejlŠtěpánka Endrle z ateliéru L&scape.

Všechny návrhy jsou online

Všech pět soutěžních návrhů si můžete prohlédnout na našem webu v sekci Soutěže: 
https://www.kamzlin.cz/souteze/detail/krajinarsko-architektonicka-soutez-sad-svobody-zlin/

Vítězný návrh studia Loom on the moon

Diskuse s veřejností

Byl také prostor pro dotazy z publika na přítomné autory návrhů, porotce, zástupce města a naší kanceláře.

Lidé této příležitosti ptát se bohatě využili. Děkujeme, že jste takto projevili zájem o rozvoj města Zlína.

Fotografie: Michaela Vrbová

Další články