KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
764
0
/gdpr/
764660069

VIDEO: Výsledky participace a rozpracované studie revitalizace čtvrti Obeciny

Galerie
+6

Autor článku

Vloženo

23.01.2023

Doba čtení

3 min

Místo konání

Divadelní sál Dřevnická

Galerie
+6

V prosinci proběhlo setkání s občany čtvrti Obeciny, na kterém jsme představili aktuální stav prací na studii regenerace tohoto sídliště.

Záznam z prezentace výsledků participace a rozpracované studie revitalizace Obecin najdete v závěru tohoto článku.

Struktura projednání byla následující:

 • participace — představení závěrů z dotazníkového šetření,
 • analytická část,
 • návrhová část,
 • diskuse.

Participace

Zásadním podkladem byla část participace, neboli komunikace s občany čtvrti. Získali jsme tak 250 pečlivě vyplněných dotazníků, které se staly cenným materiálem pro detailnější plánování celého území.

Z dotazníků vyplynulo, že si obyvatelé váží především:

 • zeleně,
 • klidu,
 • kvalitní architektury a urbanismu — hezkého místa k bydlení.

Za negativa byla považována:

 • velká rušnost silnic svírajících lokalitu,
 • nedostatečná kapacita parkovacích stání a jejich neorganizovanost,
 • přerostlá zeleň v těsné blízkosti domů,
 • neuspořádanost odpadového hospodářství.

S těmito a desítkami dalších podkladů kolegové architekti, spolu s dopravním inženýrem a krajinářským ateliérem, navrhli studii celé čtvrti, kterou jsme na setkání prezentovali.

Návrhová část

V návrhové části se řešila 3 hlavní témata:

 • doprava
  pěší, cyklistická, automobilová
 • místa
  navržení atraktivního lokálního centra uzpůsobeného pro setkávání místních, nové sportoviště rozčleněné pro užívání všech věkových skupin, ať už k sportování nebo k odpočinku, oblast u potoka
 • odpadové hospodářství
  kultivace a vytvoření nových hnízd, nové rozmístění

Děkujeme také za pozdější dotazy a zpětnou vazbu e-mailem i na sociálních sítích.

Ptali jste se také, zda zveřejníme prezentaci s výsledky participace — samozřejmě ano. Nyní zpracujeme podněty a dotazy a během prvního kvartálu letošního roku studii zveřejníme.

Ing. arch. Kamila Kasanová

architektka KAM Zlín

Pro KAM Zlín bylo toto prosincové setkáním první veřejnou událostí tohoto typu — a upřímně děkujeme za zájem o své město a svou čtvrť, za dotazy a podněty, které zpracujeme, za váš čas a v neposlední řadě za konstruktivní a pozitivní atmosféru celého setkání.

O pozitivní diskusi a zájmu o svou čtvrť svědčí také to, že po ukončení programu se mnozí ještě zastavili za jednotlivými prezentujícími s dotazy na dopravu, zeleň, umístění odpadových nádob…

Záznam z prezentace veřejnosti

Další články