KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
431
0
/gdpr/
431660069

Přednáška Plánování města: příklady a zkušenosti studia Gogolák+Grasse

Přednášky

Galerie
+4

Autor článku

Vít Mach
Vít
Mach

Vloženo

04.02.2024

Doba čtení

6 min

Datum konání

5. 12. 2023 17:15

Místo konání

Kancelář architekta města Zlína, přednáškový sál

Přednášky

Galerie
+4

Přednáška Plánování města: Příklady a zkušenosti ateliéru Gogolák+Grasse

Ateliér Gogolák+Grasse se zabývá urbanistickými tématy nejen v České republice – s jejich prací jsme se setkali i ve Zlíně v rámci urbanistické soutěže na novou čtvrť Březnická. Široká zkušenost napříč různými zadáními a rozsahem práce se staly důvodem, proč jsme architekta Lukáše Grasseho pozvali na přednášku Plánování města k nám do Zlína.

"Gogolák+Grasse zajímavým způsobem kombinují tvůrčí, soudobý a zároveň realistický přístup k plánování. Proto jsme pozvali Lukáše Grasseho, aby nám představil principy tvorby jejich ateliéru."

Ing. arch. Jindřich Nový

ředitel Kanceláře architekta města Zlína

Zkušenosti z obcí i měst v Česku a na Slovensku

Architekt Lukáš Grasse během přednášky prezentoval zkušenosti se zadáním, způsobem uvažování a aplikací principů plánování těchto měst a obcí:

 • Bernolákovo (Slovensko),
 • Blatná,
 • Čelákovice,
 • Červený Kostelec,
 • Český Krumlov,
 • Košice – Hornád (Slovensko),
 • Kroměříž,
 • Mělník,
 • Nelahozeves, 
 • Postomice, 
 • Praha – Zbraslav,
 • Spálené Poříčí,
 • Šlapanice,
 • Úholičky.

"Pro náš ateliér započala cesta k plánování měst v roce 2012/2013, kdy v naší republice začala éra ideových soutěží na územní plány."

Ing. arch. Lukáš Grasse

ateliér gogolák+grasse

Jak přistupovat k plánování města? Příklad Čelákovic

Architekt Lukáš Grasse představil principy rozvoje měst na mnoha příkladech v českém kontextu. Takto postupovali například při plánování středočeských Čelákovic: "V případě ideového územního plánu na město Čelákovice jsme zavrhli kreslení barevných ploch do 2D mapy. Naopak jsme si rozkreslili celé město v ruce do 3D plánu a přemýšleli nad tím, jaké má toto město kompoziční principy, jakou má hierarchii a strukturu veřejných prostranství.

Z toho přirozeně vyplynuly možnosti rozvoje současné struktury. Hodně jsme diskutovali členění na různé charakterové lokality. Tento princip byl poté i oceněn i soutěžní porotou."

Nelahozeves –⁠ Představení principů plánování města

Na příkladu středočeské obce byl představen princip, jak se v ateliéru Gogolák+Grasse snaží rozvoj měst a obcí umístit do prostoru, který je pro další vývoj vhodný a také dobře infrastrukturně připravený.

"V první etapě přípravy územního plánu proběhly doplňující průzkumy a rozbory. Ty poskytly prostor pro formulaci tezí politického vedení obce s architekty pro územní plán. Vzniklo tak cca 10 prioritních témat a navazující možné scénáře rozvoje včetně shrnutí pozitiv a negativ tak, aby bylo zřejmé, jakým směrem se chce obec vydat.

Už při prvních veřejných představeních návrhu územního plánu byl zřejmý nesouhlas některých vlastníků pozemků, kterých se navrhované změny dotkly.

S obcí jsme tedy hledali technické argumenty pro navržené řešení. Tím se nakonec stala zejména vodohospodářská situace, konkrétně špatný odtok dešťové vody a ohrožení už stojících domů."

Ing. arch. Lukáš Grasse

ateliér gogolák+grasse

Záznam přednášky

Studio Gogolák+Grasse

Ivan Gogolák (*1987, Čadca, SK) a Lukáš Grasse (*1987, Olomouc) vystudovali Fakultu architektury ČVUT v Praze (2011). V roce 2010 založili uskupení gogolák+grasse a specializující se na urbanismus a územní rozvoj v rovině vypracování územně plánovacích dokumentací, podkladů a strategických dokumentů.

Společnost získala mnohá ocenění v urbanistických soutěžích a realizuje řadu územních a regulačních plánů. Sdružení se zaměřuje i na publikační činnost, kurátorování přednášek a workshopů, podílelo se například na 14. mezinárodním bienále architektury v Benátkách a snaží se aktivně zapojovat do života architektonické obce skrze architektonické soutěže a veřejnou debatu. Zaměřuje se na rovinu historie, aplikace a budoucnosti urbanistických idejí a procesů v našem prostředí.

Práci Gogolák+Grasse můžete znát i ze Zlína – v roce 2021 se zúčastnili soutěže na zpracování urbanistického návrhu území nové městské čtvrti Březnická. Jejich návrh získal 2. cenu.

Zdroj vizualizací návrhu ateliéru Gogolák+Grasse pro novou městskou čtvrť Březnická, který se v soutěži umístil na 2. místě: Zlin.eu

Další články