KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
431
0
/gdpr/
531660069

PARTICIPACE: Výsledky dotazníkového šetření ke Kozlově žlebu na Jižních Svazích

Galerie
+2

Autor článku

Vít Mach
Vít
Mach

Vloženo

24.07.2023

Doba čtení

8 min

Galerie
+2

PARTICIPACE: Výsledky dotazníkového šetření ke Kozlově žlebu na Jižních Svazích

Oblíbené místo pro skateboardisty a “koloběžkáře”, stejně jako důležitý uzel pěších tras ze zastávky MHD Česká a cest dětí do školního areálu mezi ulicemi Česká a Pasecká. Jakou budoucnost by lidé tomuto veřejnému prostoru přáli?

“Na problematiku Kozlova žlebu jsme byli upozorněni místním občanem, uživatelem místa a členem místní komunity jezdců na koloběžkách. Během následující spolupráce a podrobnějšího seznamování se s historií místa, jeho vývojem, dopadem na veřejnost, a především jeho potenciálem, jsme uznali za přínosné se daným místem začít zabývat.”

Ing. arch. Petr Vrba

Kancelář architekta města Zlína

Veřejnost jsme do procesu zapojili formou dotazníkového šetření, které proběhlo elektronickou i tištěnou formou, a přineslo nemalé množství dat, názorů a požadavků v relativně krátkém čase.

Osloveny byly také organizace, které působí ve spádovém území. Dotazníky byly k dispozici i v kancelářích místních částí Jižní Svahy I a Jižní Svahy II, včetně vývěsních skříní.

Zájem veřejnosti a převažující názorová shoda respondentů nás utvrdila v potřebě věnovat tomuto zajímavému místu pozornost.

“Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci při vyplnění a odevzdání dotazníků, jejichž množství podporuje snahu řešit současný neutěšený stav lokality Kozlův žleb na Jižních Svazích.”

Ing. arch. Petr Vrba

Kancelář architekta města Zlína

Témata bezpečnosti a průchodnosti lokalitou

Uživatelé a způsoby užívání řešené lokality

Podmostní prostor v Kozlově žlebu si prošel divokým vývojem. Od velkolepého slavnostního otevření v roce 1997 až po dnešní žalostný stav.

“Jednou z příčin pozvolné degradace místa může být postupné odebírání jednotlivých herních a sportovních prvků. To vedlo až k úplnému zániku sousedního dětského hřiště, tzv. hradiska, a odebrání jednotlivých plechových skateboardingových prvků.

Právě nevhodně zvolený materiál byl jednou z příčin proběhlých petic z důvodu šíření nadměrného hluku během užívání. V současnosti zde nalezneme pouze betonovou zapuštěnou skateboardovou vanu.”

Ing. arch. Petr Vrba

Kancelář architekta města Zlína

“Most nad Kozlovým žlebem je i dnes nedílnou součástí komunikace Okružní, stejně tak, jako je tento veřejný prostor nedílnou součástí mostu. Potenciál místa s ohledem na jeho charakter a polohu není zdaleka naplněn a jeho existenci není příliš možné ovlivnit.

Jako možnou však vnímáme revitalizaci místa s návazností na blízké okolí, která bude mít pozitivní vliv na jeho charakter, budoucí využívání a uživatele.”

Ing. arch. Petr Vrba

Kancelář architekta města Zlína

V KAM Zlín jsme vytvořili pracovní skupinu se zástupci dotčených orgánů, do které jsme přizvali i jednotlivé předsedy SVJ z řešené lokality.

Údaje o respondentech

Základní informace dotazníkového šetření

Období dotazníkového šetření: 25. května — 20. června 2023
Počet odpovědí: 424
Medián doby vyplnění: 5 minuty a 53 vteřin

Úplné znění odpovědí všech respondentů je evidováno Kanceláří architekta města Zlína.

Kozlův žleb v současnosti

Řešená lokalita má přímou návaznost na Centrální park, zastávku MHD Česká, cyklostezku a pěší trasy. V evidenci dětských hřišť nese lokalita označení č. 33 — sportoviště, má charakter skateparku s betonovou vanou.

Samotné místo je definované silničním mostem silnice Okružní a žlebem s výhledem na východ do údolí.

Místo je veřejně přístupné, bez oplocení. Jedná se o frekventovanou lokalitu, kde se pohybují občané všech věkových kategorií:

  • děti,
  • rodiče s dětmi,
  • senioři,
  • mládež,
  • studenti,
  • pejskaři,
  • cyklisté,
  • a další.

Další články