KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
220
0
/gdpr/
320660069

Organizujeme také akce pro veřejnost aneb malé ohlédnutí za rokem 2023

Organizujeme také akce pro veřejnost aneb malé ohlédnutí za rokem 2023

Kancelář architekta města Zlína je hlavní koncepční pracoviště Zlína v oblasti tvorby města. Usiluje o podporu urbanistického, architektonického, sociálního rozvoje města a kultivaci veřejného prostoru, klade důraz na zapojení veřejnosti do rozhodování a plánování města. Právě spolupráce s občany a vzdělávání v oblasti urbanismu a architektury –⁠ a také v rovině užívání města a jeho rozvoje –⁠ je důvodem, proč chystáme i pestrou paletu aktivit v přednáškových sálech i ve městě.

Přednášky pro širokou i odbornou veřejnost

Pod hlavičkou KAM v minulém roce proběhla série prezentací Jak stavět město, workshopy a přednášky určené odborné veřejnosti. S týmem kanceláře architekta města se obyvatelé Zlína mohli setkat na několika také na dalších různorodých akcích.

V červnu to byla komentovaná prohlídka sadu Svobody, na který byla vyhlášena veřejná krajinářsko-architektonická soutěž. Účastníky příjemné nedělní procházky seznámili s cílem soutěže, historií i možnou budoucností parku v okolí zlínského zámku a také s výsledky dotazníkového šetření architekt Karel Humpola z KAM, historička umění Lucie Šmardová a zahradní architektka Zuzana Hegmonová z Odboru městské zeleně.

Happening s názvem „Kam dál? Kozlův žleb“

V polovině září uspořádala Kancelář architekta města happening s názvem „Kam dál? Kozlův žleb“. Akce byla pokračováním participace s místními obyvateli, předcházelo jí dotazníkové šetření na téma revitalizace řešené lokality a celodenní odborný workshop. 

„Cílem bylo ukázat potenciál Kozlova žlebu a diskutovat s obyvateli a uživateli nad jeho možnou budoucí podobou."

Eva Ličmanová

architektka KAM Zlín

Návštěvníci se tak mohli seznámit s výsledky dotazníků i příklady dobré praxe odjinud, ale především si zažít atmosféru, kterou může nabídnout tento veřejný prostor pod mostem na zastávce Česká na Jižních Svazích. Do přípravy atraktivního programu, který přilákal spoustu návštěvníků všech generací, se s nadšením zapojily organizace působící v okolí lokality.

„Pozitivní zprávou je, že máme podporu v pokračování projektu, proto připravujeme zadání revitalizace tohoto prostoru."

Jindřich Nový

ředitel Kanceláře architekta města Zlína

Den architektury s tématem konstrukce

Letos poprvé se naše kancelář zapojila do organizace celorepublikového festivalu Den architektury s tématem konstrukce. Potěšil nás velký zájem veřejnosti o prohlídku budovy Centroprojektu zlínského architekta Zdeňka Plesníka.

Zájemci o architekturu si našli cestu také na zlínský zámek, kde jsme promítli dva krásné snímky z doprovodného programu festivalu Film a architektura. Návštěvníci tak měli možnost nahlédnout do prostor, kde KAM sídlí a prostřednictvím vystavených plakátů v galerii na schodech i v samotném prezentačním sále se seznámit s činností kanceláře.

Přehled všech akcí pro širokou i odbornou veřejnost

V roce 2023 jsme v Kanceláři architekta města Zlína uspořádali 11 akcí a přednášek, některé populárnější, jiné šly více do detailu a odbornosti.

Všechny si můžete prohlédnout v sekci Události na našem webu.

V roce 2023 jsme v Kanceláři architekta města Zlína uspořádali 11 akcí a přednášek, některé populárnější, jiné šly více do detailu a odbornosti. Všechny si můžete prohlédnout v sekci Události na našem webu.

Další články