KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
542
0
/gdpr/
642660069

Kam dál? Jak by mohl vypadat Kozlův žleb, místo pod mostem na Jižních Svazích?

Participace

Galerie
+55

Kam dál? Jak by mohl vypadat Kozlův žleb, místo pod mostem na Jižních Svazích?

Zažít prostor pod mostem jako místo rozmanitých funkcí — jako místo setkávání, hudebních vystoupení, sportování, trávení volného času. Ukázat si potenciál lokality s obrovským potenciálem a širokou škálou využití bylo cílem odpoledního happeningu, který si pro veřejnost v rámci participace připravila Kancelář architekta města Zlína.

“Jaká bude budoucnost Kozlova žlebu? Jak se bude pokračovat? Máme za sebou úspěšnou fázi participace, během které nám obyvatelé nejen Jižních Svahů dali spoustu podnětů, požadavků a inspirace v dotazníku i během samotného happeningu v Kozlově žlebu.

Pozitivní zprávou je, že máme podporu v pokračování projektu, proto připravíme zadání revitalizace tohoto prostoru.

Součástí takového zadání jsou právě i výsledky participace s veřejností, architekti tedy budou znát i přání obyvatel.”

Ing. arch. Jindřich Nový

ředitel Kanceláře architekta města Zlína

Žleb bude vždycky někdo používat

Trvalé zastřešení prostoru mostní konstrukcí bude vždycky vytvářet krytý a suchý prostor a díky tomu bude atraktivní pro určité části veřejnosti.

Zásadní otázkou je kvalita místa — jestli bude místo tmavé a zarostlé, bude atraktivní pro nepřizpůsobivé obyvatele města. Naopak zvýšení atraktivity, osvětlení, sociální kontroly a pocitu bezpečí může přinést tomuto místu světlou budoucnost.

Právě diskuse o budoucnosti Kozlova žlebu s kolegy z Kanceláře architekta města Zlína byla neméně důležitou součástí akce.

“Událost ‘KAM dál? Kozlův žleb’ byla vyvrcholením participace s místními obyvateli. Akci předcházelo dotazníkové šetření na téma revitalizace řešené lokality. Návštěvníci se tak mohli seznámit s výsledky dotazníků, ale především si zažít atmosféru, kterou tento stávající veřejný prostor může nabídnout.

Participaci vnímáme jako důležitý — někdy až nezbytný — podklad pro vytvoření kvalitního návrhu řešení, obzvlášť pokud se jedná o místo jako je Kozlův žleb.”

Ing. arch. Petr Vrba

Kancelář architekta města Zlína

“Cílem akce v Kozlově žlebu bylo ukázat potenciál tohoto místa a diskutovat s obyvateli a uživateli nad jeho možnou budoucí podobou. Myslím, že obojí se podařilo nad naše očekávání.

Šli jsme s kůží na trh — celý KAM tým byl připravený na lidské konstruktivní rozhovory z očí do očí. Chci moc poděkovat všem, kteří této možnosti využili a mohli tak ovlivnit budoucí podobu tohoto místa. Vaše energie potvrdila snahy Kanceláře se tímto místem dále zabývat.”

Ing. arch. Eva Ličmanová

Kancelář architekta města Zlína

Trvale kryté místo k tanci?

Taneční vystoupení breakdance či streetdance přítomné perfektně naladilo na umění, které vzniklo mimo taneční studia — tedy na ulici — v Americe v 50. letech. Vystoupení kroužků DDM Astra doplnil také moderní K-POP dance.

Trvale kryté místo pro koncerty?

Jedinečnou kulturní potenciál Kozlova žlebu ukázaly i živé koncerty žáků ZUŠ Morava a bubenického kroužku ZŠ Křiby.

Místo akrobacie a gymnastiky?

Sledovali jsme v Kozlově žlebu představení budoucího olympijského sportu? V Paříži 2024 zřejmě tento sport ještě nebude, možná jsme měli o to vzácnější prezentaci pole dance ve veřejném prostoru. Děkujeme Sportcentrum Sky Gym, které má své sportoviště ve 250 m vzdáleném objektu tzv. “Přerovanky”, za působivé představení Pole Dance a Aerial Hoop.

Místo freestyle kolečkových sportů

Ve dvou blocích se návštěvníkům akce představili i místní kluci, kteří jezdí na freestyle koloběžkách a BMX. V Kozlově žlebu pravidelně trénují už přes 10 let a to hlavně kvůli tomu, že se zde dá částečně jezdit i při nepřízni počasí.

“V posledních pár letech ale pozorujeme výskyt nepořádku, skla a nepřizpůsobivých občanů, což nám podstatně ztěžuje možnosti na tréning a proto se rozhodli obrátit na město a Kancelář architekta města s žádostí o řešení Kozlova žlebu”.

Matěj Santo

Gastro koutek

Může v Kozlově žlebu proběhnout i food festival? Rozměry na to zřejmě nemá, přesto jsme i funkci “food & drink courtu” chtěli v místě představit.

Děkujeme Coffee Express a Raccoon Foodtruck, že do toho šli s námi.

Místo streetartu

Plocha pod nadjezdem Kozlova žlebu je jednou ze schválených lokalit pro sprejery, grafitti a street art. Můžete najít pestrou paletu vizuálních aplikací—od tagů přes malby až po novou street art aplikaci, která vznikla na betonovém povrchu přímo pro akci Kozlův žleb? KAM dál?.

Místo setkávání sousedů, kamarádů, veřejnosti

Hlavním cílem bylo představit širokou škálu možných aktivit, které se v tomto prostoru mohou uskutečnit díky zásadní kvalitě místa — trvalému zastřešení.

Místo terénní práce s mládeží

Zásadně důležitou aktivitou v Kozlově žlebu je také tzv. Terénní program Klíč — sociální službu pro děti a mládež ve věku od 9 do 26 let ve Zlíně.

Služba funguje pod Unií Kompas, z.s. a nabízí mladým lidem podporu a pomoc v nepříznivých životních situacích. Může se jednat o témata dospívání, vztahy, problémy ve škole, šikana apod.

Veškerá podpora je mladým lidem poskytována anonymně na principech dobrovolnosti a partnerského přístupu. Snahou terénního programu je mladé lidi vyslechnout, podpořit ale také motivovat řešit svou situaci a například je propojit s odborníky.

Mládež může Klíč kontaktovat nebo se s pracovníky terénního programu sejít na různých místech ve Zlíně. Jedno se nachází právě v Kozlově žlebu, kam terénní pracovník pravidelně chodí, povídá si s mládeží a žonglují. Právě žonglování se mimo jiné stalo prostředkem k navazování kontaktu s mladými lidmi.

Místo pestrých aktivit

Může Kozlův žleb fungovat ještě pestřeji? Veřejnost si mohla páteční odpoledne vyzkoušet také jízdu RC aut v terénu, slacklinu, tvoření s komunitní zahradou Zebra, skákání na kangoojumps, vyzkoušet si tetování hennou.

Trvale kryté místo k trávení volného času

“Díky své geografické poloze a trvalému zastřešení, které tvoří mostní konstrukce, nabízí Kozlův žleb využití během celého roku, a to i během nepříznivého počasí. Taková místa nejsou běžná a jejich potenciál je široký.”

Ing. arch. Petr Vrba

Kancelář architekta města Zlína

Další články