KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
653
0
/gdpr/
754660069

Aktuální participace

Participace Cigánov – Náves

Řešený prostor je lemovaný ulicemi Sokolská, Na Výsluní a Vývoz. Předmětem studie je zelený ostrůvek u sochy sv. Antonína Paduánského, okolí zastávky MHD Cigánov a parkoviště.

Vyplnění dotazníku online

Online formulář najdete na tomto odkazu "Ovlivněte budoucnost Cigánova a Benešova nábřeží: zapojte se do dotazníkové ankety"

Kde vyzvednout papírové dotazníky?

Dotazník můžete vyplnit i v papírové podobě, které si můžete vyzvednout a odevzdat v kancelářích místních částí:

 • MČ Podvesná a Benešovo nábřeží, Benešovo nábř. 1739 (Středisko kurzů),
 • MČ Zlín – centrum, Kvítková 7176 (Klub seniorů),
 • MČ Zálešná a Kúty, Kúty 4057 (Drofa, místnost č. 106)
 • a také v Městském informačním a turistickém středisku v budově radnice na náměstí Míru.

Participace Benešovo nábřeží – parčík Edvarda Beneše

Plocha veřejné zeleně je poměrně opomíjeným místem podél ulic Dlouhá a Benešova nábřeží, z východní strany jej obklopuje Kudlovský potok před svým výustěním do řeky Dřevnice a z jihu pak železniční trať.

Vyplnění dotazníku online

Online formulář najdete na tomto odkazu "Ovlivněte budoucnost Cigánova a Benešova nábřeží: zapojte se do dotazníkové ankety"

Kde vyzvednout papírové dotazníky?

Dotazník můžete vyplnit i v papírové podobě, které si můžete vyzvednout a odevzdat v kancelářích místních částí:

 • MČ Podvesná a Benešovo nábřeží, Benešovo nábř. 1739 (Středisko kurzů),
 • MČ Zlín – centrum, Kvítková 7176 (Klub seniorů),
 • MČ Zálešná a Kúty, Kúty 4057 (Drofa, místnost č. 106)
 • a také v Městském informačním a turistickém středisku v budově radnice na náměstí Míru.

Participace Benešovo nábřeží – psí loučka

Plocha veřejné zeleně je poměrně opomíjeným místem podél ulic Dlouhá a Benešova nábřeží, z východní strany jej obklopuje Kudlovský potok před svým výustěním do řeky Dřevnice a z jihu pak železniční trať.

Vyplnění dotazníku online

Online formulář najdete na tomto odkazu "Ovlivněte budoucnost Cigánova a Benešova nábřeží: zapojte se do dotazníkové ankety"

Kde vyzvednout papírové dotazníky?

Dotazník můžete vyplnit i v papírové podobě, které si můžete vyzvednout a odevzdat v kancelářích místních částí:

 • MČ Podvesná a Benešovo nábřeží, Benešovo nábř. 1739 (Středisko kurzů),
 • MČ Zlín – centrum, Kvítková 7176 (Klub seniorů),
 • MČ Zálešná a Kúty, Kúty 4057 (Drofa, místnost č. 106)
 • a také v Městském informačním a turistickém středisku v budově radnice na náměstí Míru.